פרוטוקול ישיבת ועד מס 2 21-3-2021

פרוטוקול 19.11.2020

פרוטוקול 01.12.2020

פרוטוקול 23.08.2020

פרוטוקול 06.09.2020

פרוטוקול 25.10.2020

פרוטוקול 21.06.2020

פרוטוקול 24.05.2020

פרוטוקול 02.08.2020

פרוטוקול 24.05.2020

פרוטוקול 31.05.2020

פרוטוקול 14.06.2020

פרוטוקול 01.03.2020

פרוטוקול 27.4.20

פרוטוקול 10.5.20

פרוטוקול 08.01.2020

פרוטוקול 04.02.2020

פרוטוקול 16.02.2020

פרוטוקול 21.07.2019

פרוטוקול 06.08.2019

פרוטוקול 29.08.2019

פרוטוקול 03.11.2019

פרוטוקול 27.11.2019

פרוטוקול 29.12.2019

פרוטוקול 12.09.2019

פרוטוקול 22.09.2019

פרוטוקול 06.10.2019

פרוטוקול 23.06.2019

פרוטוקול 26.06.2019

פרוטוקול 01.07.2019

פרוטוקול הבא

פרוטוקול הבא

פרוטוקול הבא